baner viettel

VIETTEL QUẢNG NINH

LẮP ĐẶT WIFI – TRUYỀN HÌNH – CAMERA

 TỔNG HỢP CÁC GÓI CƯỚC VIETTEL

Mẹo: bấm vào từng dòng dưới đây sẽ tự động chuyển màn hình đến từng nhóm Gói cước:

Hotline: 0968818696
 • Danh sách các gói cước Internet Wifi đơn lẻ

Đây là các gói cước Internet Wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và quán cafe nhỏ. Hãy liên hệ đến hotline: 0968818696 để được tư vấn chi tiết hơn.

HOME
165.000đ
/ tháng
Tốc độ 100 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
SUN1
180.000đ
/ tháng
Tốc độ 150 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
SUN2
229.000đ
/ tháng
Tốc độ 250 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
SUN3
279.000đ
/ tháng
Tốc độ 300 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
STAR1
210.000đ
/ tháng
Tốc độ 150 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + 1 Mesh
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
STAR2
245.000đ
/ tháng
Tốc độ 250 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + 2 Mesh
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
STAR3
299.000đ
/ tháng
Tốc độ 300 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + 3 Mesh
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
 • Danh sách các gói cước Combo: Internet Wifi + APP TV360

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình trên SmartTV. Hãy liên hệ đến hotline: 0968818696 để được tư vấn chi tiết hơn.

HOME + APP TV360
195.000đ
/ tháng
Tốc độ 100 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
SUN1 + APP TV360
210.000đ
/ tháng
Tốc độ 150 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
SUN2 + APP TV360
259.000đ
/ tháng
Tốc độ 250 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
SUN3 + APP TV360
309.000đ
/ tháng
Tốc độ 300 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
STAR1 + APP TV360
240.000đ
/ tháng
Tốc độ 150 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + 1 Mesh + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
STAR2 + APP TV360
275.000đ
/ tháng
Tốc độ 250 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + 2 Mesh + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
STAR3 + APP TV360
329.000đ
/ tháng
Tốc độ 300 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + 3 Mesh + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
 • Danh sách các gói cước Combo: Internet Wifi + Box TV360

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình trên Box TV. Hãy liên hệ đến hotline: 0968818696 để được tư vấn chi tiết hơn.

HOME + BOX TV360
225.000đ
/ tháng
Tốc độ 100 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
SUN1 + BOX TV360
240.000đ
/ tháng
Tốc độ 150 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
SUN2 + BOX TV360
289.000đ
/ tháng
Tốc độ 250 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
SUN3 + BOX TV360
339.000đ
/ tháng
Tốc độ 300 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
STAR1 + BOX TV360
270.000đ
/ tháng
Tốc độ 150 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + 1 Mesh + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
STAR2 + BOX TV360
305.000đ
/ tháng
Tốc độ 250 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + 2 Mesh + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
STAR3 + BOX TV360
359.000đ
/ tháng
Tốc độ 300 Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 + 3 Mesh + BoxTV
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
 • Danh sách các gói cước Internet Doanh nghiệp

Đây là các gói cước Internet Wifi dành cho khách hàng là quán cafe lớn, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp vừa và lớn hoặc đại lý game. Hãy liên hệ đến hotline: 0968818696 để được tư vấn chi tiết hơn.

F90BASIC
660.000đ
/ tháng
Tốc độ 120 Mbps / 2 Mbps
IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
F90PLUS
880.000đ
/ tháng
Tốc độ 120 Mbps / 6 Mbps
IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
VIP200
800.000đ
/ tháng
Tốc độ 200 Mbps / 5 Mbps
IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
vip500
1.900.000đ
/ tháng
Tốc độ 500 Mbps / 10 Mbps
IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
PRO300
350.000đ
/ tháng
Tốc độ 300 Mbps
IP động
Đóng trước 6 tháng không tặng.
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
PRO600
500.000đ
/ tháng
Tốc độ 600 Mbps
IP động
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
MESHPRO300
450.000đ
/ tháng
Tốc độ 300 Mbps
IP động
Đóng trước 6 tháng không tặng.
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
MESHPRO600
650.000đ
/ tháng
Tốc độ 600 Mbps
IP động
Đóng trước 6 tháng không tặng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký

LẮP CAMERA VIETTEL

GÓI LƯU TRỮ ĐÁM MÂY

GÓI LƯU TRỮ 7 NGÀY
40.000đ
/ tháng/cam
 • Lưu trữ & xem lại: 7 ngày trước
 • Video chất lượng: Full HD – 1080p
 • Cảnh báo thông minh
GÓI LƯU TRỮ 15 NGÀY
60.000đ
/ tháng/cam
 • Lưu trữ & xem lại: 15 ngày trước
 • Video chất lượng: Full HD – 1080p
 • Cảnh báo thông minh
GÓI LƯU TRỮ 30 NGÀY
90.000đ
/ tháng/cam
 • Lưu trữ & xem lại: 30 ngày trước
 • Video chất lượng: Full HD – 1080p
 • Cảnh báo thông minh

  ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

  Thông tin khách hàng: